Veien til økonomisk uavhengighet er å kvitte seg med lån

Mange drømmer om å bli økonomisk uavhengige, og da gjerne så raskt som mulig. Årsakene er varierte og inkluderer alt fra et ønske om mindre jobb, til å kunne finansiere drømmeferien. For å nå dette målet kreves det flere viktige egenskaper hvor evnen til å unngå gjeld er den viktigste.

Det begynner med studielån

Lån i en eller annen form er noe som følger med de fleste av oss fra en tidlig alder. Studielån er det første vi møter på i voksenlivet, med faste innbetalinger over lange periode. Tusenvis av nordmenn pådrar seg store ekstrakostnader senere i livet, og det er ikke uvanlig å ha over 500 000 kroner i studiegjeld ved studieslutt. Dette må betales tilbake med renter over en tidsperiode som ofte utgjør 20 til 30 år.

Studielån har riktignok et svært gunstig rentenivå, sett opp mot andre gjeldsformer. Renten ligger for øyeblikket og vaker omkring 2,5% og tynger på budsjettet til de fleste ungdommer som fullfører høyere utdannelse. Det er mulig å søke om betalingsutsettelse inntil 36 måneder etter endt utdannelse, men til forskjell fra andre lån vil studielånet følge låntaker livet ut.

Sparing versus sletting av gjeld

Økonomer har i mange år forkynt viktigheten av å spare penger. Det er smart å ha en buffer stående på konto dersom trangere tider skulle melde seg. Derimot kan det stilles spørsmålstegn ved hvor mye man burde spare, og hvorvidt det er riktig prioritet.

Nedbetaling av gjeld er i prinsippet det samme som sparing, med det unntak at resultatet lar vente på seg. Betaler du ned mer enn lånets minstebeløp vil det ha en positiv effekt på privatøkonomien over tid. Besparelsen består av en reduksjon i lånets totale rentekostnader, ettersom nedbetalingstiden faller.

Men akkurat dette kan være vanskelig å gjennomføre, da gevinsten først viser seg over lang tid. Da snakker vi om nedbetalingen av større gjeldsposter, til slik som studier, bolig og hytte.

Tidlig innfrielse er lettere sagt enn gjort

I dagens samfunn er det vanlig å ha en fast spareavtale med banken, i form av lønnstrekk hver måned. Det kan f.eks være at 500 kroner trekkes fra lønningsposen og settes inn på en separat sparekonto. I slike tilfeller gir bedre mening å legge inn majoriteten av pengene i nedbetaling av gjeld, grunnet den effekten det har på renteomkostningene.

Et annet viktig trinn på stigen for å nå økonomisk uavhengighet er å kvitte seg med lån uten sikkerhet. Her er det særlig én metode som mange benytter seg av, og det kalles “snøballmetoden”.

Slik fungerer snøballmetoden

Navnet er en metafor som sikter til at nedbetalingen av gjeld stiger proporsjonalt over tid. Enkelt forklart er det snakk om å slette den dyreste gjelden først, for deretter å bruke besparelsene til å øke nedbetalingene på lån nummer to.

Her kan det f.eks være snakk om gjeld som stammer fra forbrukslån, kredittkort eller produktfinansiering. Forbrukslån har ofte en rente mellom 15 og 20% (kilde: https://www.forbrukslån.no/). For at du skal lykkes er det viktig å legge alle ressurser i å slette den mest kostbare gjeldsposten. Betal derfor kun minimumsbeløpet på de andre lånene du sitter med.

Så fort ett av lånene er nedbetalt, setter du i gang med å betale ned på det nest dyreste lånet. I mellom tiden vil du ha frigjort ekstra kroner og øre, da det første lånet er slettet. Derfor kalles det også en “snøball”, ettersom besparelsene fra ett lån overføres til det neste.

Vurder å refinansiere lånene dine

For å bli kvitt gjelden din raskere kan det også være lurt å søke om refinansiering. Selve prosessen er relativt enkel og fordelene kan oppsummeres ved hjelp av noen få punkter:

  • Du samler flere ubetalte lån i én postering.
  • Banken går gjennom privatøkonomien din og hjelper deg slette gjelden.
  • Målet er å oppnå en lavere rentesats, som igjen vil spare deg for penger over tid.
  • Refinansiering av usikret gjeld kan spare deg for tusenvis av kroner, avhengig av hvilken rente du betaler på dine eksisterende lån.

Etter å ha refinansiert blir det i tillegg lettere for deg å holde oversikt over alle økonomiske forpliktelser. Det er vanlig å skylde penger til flere kreditorer samtidig, men etter å ha refinansiert er det kun én part du må forholde deg til.