Derfor er forbrukslånet rimeligere enn du tror

Forbrukslån kan ved første øyekast virke urovekkende dyrt. Trolig må man ta til takke med en rente på mellom 10 til 20 prosent, noe mange vil synes er nokså høyt.

Men visste du egentlig at du betaler ganske mye mindre i renter og gebyrer enn hva man skulle tro? For du har nemlig krav på fradrag når du betaler renter også på forbrukslån, som i praksis gjør at den reelle kostnaden blir en god del lavere.

Reell kostnad er nesten en fjerdedel lavere

Har man boliglån fra før av, så er man nok godt vant med at man får fradrag på de kronene man betaler i renter og gebyrer. I 2018 kan 23 prosent av beløpet skrives av på skatten (referanse: DNB.no), så i praksis betyr det at du betaler nesten en fjerdedel mindre i renter enn hva du opprinnelig skulle. Betaler du i løpet av ett år 40 000 kroner i renter og gebyrer, så vil du kunne skrive av nesten 10 000 kroner på skatten.

Dette gjelder også for forbrukslån, og for øvrig for alle andre typer lån også. Du blir riktignok pent nødt til å betale hele beløpet som banken krever, men får penger til gode når skattepengene kommer. Derfor bør man uansett ikke låne over evne, ettersom hele beløpet må betales ved hver termin.

Gjelder for alle typer lån

Det er ikke bare for boliglån og forbrukslån at man får tilbake 23 prosent på skatten (for noen år siden var prosenten på 28!). Det gjelder alle typer lån, inkludert billån, studielån, kredittkort og til og med private lån. Hvis man kan dokumentere at man har lånt penger fra en venn eller et familiemedlem – og betalt renter på det – så kan også dette fradragsføres i selvangivelsen.
De fleste nordmenn har gjeld, gjerne i form av mange typer lån. Da er det viktig at man sjekker selvangivelsen grundig slik at all gjelden blir ført opp her. I utgangspunktet skal bankene rapportere dette inn automatisk, men man vet aldri når det skjer en glipp i systemene.

Gebyrer skal også med

Viktig å bite seg merke i er at det ikke bare er rentene som kan fradragsføres. Du får fradrag for gebyrer og merkostnader som følger med forbrukslånet.

Betaler du for eksempel et månedlig termingebyr på 60 kroner for forbrukslånet, samt et gebyr under etablering på 1000 kroner så utgjør dette så mye som 1720 kroner i løpet av ett år. Gjør du litt kjapp hoderegning så finner du nok ut at det er verdt å spare 23 prosent av disse kronene også – det er tross alt lov!

Noen få tanker avslutningsvis

Selv om man får tilbake 23 prosent av det man har betalt i renter og gebyrer på et forbrukslån, så må hele lånesummen betales til banken hver måned. Derfor bør man ikke låne over evne selv om den reelle kostnaden er nesten en fjerdedel lavere enn hva man først tror.

Man kan heller se på dette som en bonus når skattepengene kommer til sommeren. Stort sett føres slike summer opp automatisk i selvangivelsen, men det er viktig at man selv kontrollerer tallene slik at de blir riktige.